PVC KAYNAK KORDONU

Kaynak atımı pvc yer kaplaması yere yapıştırıldıktan sonra malzemenin cinsine göre uygulamadan hemen sonra yada yaklaşık bir gün sonra atılabilir. . Resimde görüldüğü üzere kaynağı atmadan önce birleşim yerleri uygun derz aletleriyle yaklaşık 3mm genişletilerek kanal açılır

, derz açma işlemi bittikten sonra kaynak makinesi ila pvc yer kaplamasının cinsine göre 150⁰ ile 600⁰ arasında sıcaklık uygulanarak kaynak atma işlemi yapılır, kaynak atıldıktan sonra uygun Börek bıçağı ile kaynaktaki fazlalıklar kesilir. Pvc yer kaplamalarının en büyük özelliklerinden birisi de ek (birleşim) yerlerinin kapanması ve görünmemesidir.

Özellikle homojen pvc kaplamalarında birleşim yerleri neredeyse hiç belli olmayacak şekildedir. Kullanılan pvc yer kaplamasının ve kaynak kordonunun kalitesine göre değişmektedir.

Hızla büyüyen rekabet ortamında firmalar birbiriyle yarışmak için ürünlerini geliştiriyorlar. Özellikle Tarkett in homojen ürünlerinin bir çoğunda ek yerlerinin kaynağını attıktan sonra biz bile görmekte zorlanıyoruz. Çünkü kullanılan kaynak kordonuyla pvc yer kaplaması aynı malzemeden üretiliyor